Beelden voor de Toekomst VideoQuiz

Het programma
Dit is de webversie van een Surface-applicatie die is ontwikkeld in het kader van het project Beelden voor de Toekomst. De Surface is een multitouch apparaat die door meer gebruikers tegelijk bediend kan worden. in deze webversie wordt hetzelfde materiaal op een vergelijkbare manier aangeboden.

Dit materiaal is gerangschikt in vier thema's, aansluitend bij de thema-indeling die gebruikt wordt op de site geschiedeniszeeland.nl. Bindend element tussen deze vier thema's is het onderwerp 'Water'.

 

Het materiaal
Behalve in deze applicatie wordt ook op geschiedeniszeeland.nl in de vier genoemde thema's vanaf medio december 2009 audiovisueel materiaal getoond. Dit is het resultaat van initiatieven en inspanningen vanuit het Beelden voor de Toekomst-project (zie website voor toelichting achtergronden en doelstellingen). Het audiovisueel materiaal vormt een aantrekkelijke bron van extra informatie. Tevens is het zo gered van de vergetelheid.

Naast materiaal uit de landelijke audiovisuele archieven is er voor deze thema's ook gebruikt gemaakt van het beeldmateriaal afkomstig van Omroep Zeeland. Het digitaliseren, het duurzaam opslaan en het beschikbaar stellen van dit materiaal is mogelijk gemaakt dankzij financiŽle steun van de provincie Zeeland.

De applicatie in thema's:
Watersnoodramp 1953  -   Deltawerken  -   Visserij in Zeeland  -   Scheepsbouw